Edblads – Samma information vid samma tidpunkt! 

Edblad hade ambitionen att snabbt och mer effektivt få ut information till alla sina anställda och vid samma tidpunkt. Med det nya intranät har de fått en gemensam plattform där all information, dokumentation och kommunikation finns samlad på ett och samma ställe, och i molnet.   – Tidigare var det svårt att få ut information till alla våra anställda och speciellt vid samma tidpunkt. Information kom vid olika tidpunkter och olika dagar vilket ledde till […]

Läs mer

Hejdå till dyra, krångliga intranät – Så engagerade Oxelösund kommun alla sina 1200 medarbetare.

Informationen har börjat flöda i hela organisationen Med höga ambitioner, men få resurser, ville Oxelösunds kommun hitta ett sätt att arbeta mer effektivt, transparent och få alla 1200 medarbetare delaktiga och med på tåget. Det lyckades tack vare Spintrs startklara intranät och digitala arbetsplats. – Vi hade nästan gett upp hoppet när vi upptäckte Spintrs […]

Läs mer

”Äntligen slipper vi röriga servrar och filhanteringar” – Läs om Actics nya digitala arbetsplats här

En gemensam plattform för informationsspridning Behovet av att satsa på internkommunikation hade vuxit fram inom Actic. Med närmare 3000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Österrike ville man hitta en gemensam plattform för informationsspridning, en plats för att dela med sig av erfarenheter, hitta svar på frågor och hänvisa interna supportärenden till. Det lyckas […]

Läs mer

”Nu jobbar vi mer tidseffektivt än någonsin” – Läs om hur Stjärnurmakarna sparade in värdefull tid med sitt nya intranät.

En gemensam informationsarena för 40 butiker Stjärnurmakarna behövde hitta ett mer effektivt sätt att kommunicera med sina 40 butiker och externa leverantörer. Med deras nya intranät har de nu fått en gemensam plattform för all kommunikation. – Med vårt nya intranät har vi fått en gemensam informationsarena för våra 200 anställda fördelat på 42 butiker […]

Läs mer

Bjurholms kommun väljer Spintr

Med intranättjänsten Spintr får Bjurholm ett nytt socialt intranät i molnet med färdiga funktioner för bl.a. Filhantering, Nyheter och Sök. Bjurholms kommun beslutade i maj att använda intranättjönsten Spintr som kommunens nya sociala intranät. Detta p.g.a. den färdiga miljön och det uteblivna ”byggprojektet”. Med Spintrs färdiga appar för content och samarbete kan kommunen växa in […]

Läs mer

Behöver du verkligen ett intranät? Här har du sju frågor som lotsar dig vidare mot rätt beslut.

Intranät är numera en viktig del och ett nav i den digitala arbetsplatsen i organisationer världen över. Ett verktyg som rätt använt skapar bättre kommunikation, ökat samarbete och effektivare arbetsprocesser. Ett verktyg för medarbetarna att samlas kring och som på många sätt kan underlätta och effektivisera deras arbetsvardag och utmaningar. Jag gillar intranät skarpt, de […]

Läs mer

Nya redaktörsfunktioner i Spintr

I slutet av april lanserades en uppdatering av Spintr riktad direkt till redaktörer och administratörer av systemet. Ambitionen med uppdateringen är att förbättra och förenkla redaktörernas vardag, göra arbetet med systemet smidigare och se till att Spintr blir mycket bättre på att rapportera tillbaka till redaktörerna. Uppdateringen baseras till stor del på supportärenden vi fått […]

Läs mer

Läs äldre artiklar (28)