Ett nytt intranät behöver inte vara svårt

Finansbranschen är ofta hårt processtyrd med många regelverk som sätter upp ramar och riktlinjer för verksamheten. Compliance och processenlighet är därför nyckelaspekter för att kunna efterleva regelverket i verksamheten.

Att införa ett nytt IT-system i finansbranschen är ofta väldigt omfattande och innefattar riskhantering, förstudier och konsekvensanalyser innan införande. Spintr är undantaget som bekräftar regeln.

Full kontroll på projektets start och slut - och allt däremellan

Med vår leveransmodell vill vi ge tillbaka kontrollen till dig som kund och se till att ni har full koll på projektet från början till slut och allt däremellan. Vi har alltid ett gemensamt uppstartsmöte där vi tillsammans identifierar just era behov för att se om ni behöver hjälp med något kring införandet av Spintr. Med Spintr är ni inte beroende av några konsulter utan får 100% värde och säkerhet. 

Med Spintr som ert sociala intranät och digitala arbetsplats får ni:

  • En färdig lösning med en leverantör som tar fullt ansvar för hela leveransen till er.
  • Vi erbjuder en beprövad leveransmodell till en transparent och fast kostnad och med en bestämd leveransdag.
  • Spintr är en av få professionella enterpriselösningar som ni kan testa och påbörja etableringen av innan ni tecknar ett avtal. Starta en utvärderingsversion av Spintr och börja lägg in innehåll för att skapa kontext och förståelse för vad ett socialt intranät skulle kunna göra för er. Med den nya kunskapen kan man nästa säga att det är avkastning innan investering!

Whitelablel lösning som anpassas till er identitet

Att ha sin egen grafiska identitet och vara upplevd avsändare skapar igenkänning, förstärker varumärket och ger en större känsla av samhörighet hos medarbetargruppen.

Spintr anpassas  helt och hållet efter er grafiska identitet, en så kallad “whitelabel-lösning”. Det innebär att  vi inte gör anspråk på att vara avsändare mot era medarbetare. Spintr blir ert alldeles egna sociala intranät och digitala arbetsplats, precis som om ni hade köpt en konsultleverans där allt anpassats efter er.

 

Driftsätt i molnet eller i egen regi?

Ni väljer själva om ni vill ha driften i Spintrs molntjänst eller driftsätta ert nya intranät i egen regi. Detta kan ni antingen göra på egna maskiner i egen driftshall eller genom er externa driftspartner.