Vi slutar aldrig leverera

Som aktör i den offentlig sektorn är man ofta mån om att följa best practices. Det finns ofta en snarlik aktör som en själv, ett liknande verk eller en närliggande kommun, som redan funderat, kravställt, upphandlat och infört en lösning likt den man själv funderar på.

Tanken är god, men så länge det finns en konsult inblandad så kommer det finnas en intressekonflikt om vilken väg som är rätt. Konsulten är mån om att göra sitt jobb, dels för att kundanpassa innehållet efter sin kund, men också för att kunna debitera sina timmar, innan hen lämnar er för att rusa vidare till nästa kund eller projekt. Så jobbar inte vi. 

Vi fortsätter utveckla och supportra er

Vi slutar aldrig att leverera och utveckla. Vårt intresse är att bygga långsiktiga relationer och vår ambition är att alltid vara den bästa, smartaste och mest prisvärda intranätlösningen på marknaden. Därför kommer vi alltid fortsätta att vara innovativa och vidareutveckla lösningen för att se till att ni är nöjda.

Användarvänligt redaktörskap

Spintr är en lösning byggd för komplexa organisationer med många hundratals redaktörer, men fungerar precis lika bra om man är färre. Kärnan och syftet med Spintr är att nå ut med information och sin kommunikation till organisationens medarbetare, oavsett storlek och komplexitet. 

 

Rikta informationen med knivskarp precision

Spintr har många verktyg för att skapa och rikta information med stor precision. Detta gör lösningen perfekt för större organisationer som har komplexa strukturer med många enheter som sitter geografiskt utspridda och består av flera olika avdelningar .

Spintr ärver strukturen och informationen från era infrastrukturella stödsystem och kataloger och kan med det prepareras och fyllas med information utan att ni behöver lägga tidsödande arbete på detta manuellt.

Man kan säga att Spintr blivit experter på att rikta informationen med knivskarp precision.