Hantera säsongsutmaningar 

Något som kännetecknar butikskedjor och annan retailverksamhet är den säsongsbetonade verksamheten och försäljningen. Det är mycket som ska förberedas och utföras i samband med kampanjer, säsonger och arbetstoppar. 

Med Spintrs smarta verktyg får ni som central enhet en överblicksbild över hur och när den enskilda butiken har preparerat och förberett sig  för den stundande kampanjen eller säsongen.

Driv försäljning med nyckeltal och säljdata 

Retailbranschen med sina många enheter och höga overheadskostnader står inför stora utmaningar med sin lönsamhet, administration och effektivitet, särskilt i konkurrensen mot e-handeln. Ett effektivt och motiverande samarbete inom organisationen är extra viktigt för att klara av branschens utmaningar. Med Spintrs sociala verktyg får ni en gemensam informationskälla som effektiviserar arbetet och ger möjlighet till interaktion och kommunikation genom hela verksamheten.

Sänk personalomsättningen med ökad tillhörighet

Ytterligare en utmaning för retail och annan säsongsbetonad verksamhet är att behålla den upplärda personalen som faktiskt presterar försäljning och resultat för den enskilda enheten. En nyckelindivids försäljning och försäljningskunskap kan vara skillnaden för en butiks överskott – eller underskott – och det är därför en nyckelfaktor att lyckas behålla den personal man lagt stora resurser på att träna och lära upp.

Spintr är därför centraliserad kring att driva tillhörighet, arbetsgivarvarumärke och delaktighet hos medarbetaren. Ni sätter även er egen logotyp och identitet på lösningen och kan kommunicera riktad information till utvalda målgrupper för att öka relevans och igenkänning hos medarbetargruppen.

Med Spintr har ni möjlighet att:

  • Visa varje enhets respektive försäljningsdata, budgetinformation och topplistor för att driva rätt motivation och inspiration.
  • Visa enskilda säljares försäljningsdata och hur den ligger till mot säljare i hela organisationen, eller i dennes butik.
  • Få ner onödigt mejlande genom att all information finns samlad på det sociala intranätet istället.
  • De anställda kan kommunicera och interagera med varandra med snabba kommentarer eller chatt i stället för längre meddelanden. På så sätt sparar ni in både tid och pengar.