Arbetsgrupper

Samarbeta smart i arbetsgruppen med Spintrs kraftfulla arbetsrum. Här samlar du er dialog, planering, kalender, filhantering och flera andra verktyg. Perfekt för korta och långa samarbeten i små eller stora team.

Aktivitetslogg

Med aktivitetsloggen kan följa aktiviteten på intranätet i realtid. Här finns användarnas interaktioner, läsningar och annan aktivitet samlad för enkel moderering och bra insyn i intranätets nyttjande.

Akutmeddelanden

Med den här appen i Spintr kan ni kommunicera meddelanden av akut karaktär som t.ex. säkerhetsmeddelanden eller annat som måste uppmärksammas av hela medarbetargruppen.

Anteckningar

Med anteckningsfunktionen kan man som användare göra sina egna noteringar från möten eller i arbetet för att spara information som man vill nå från alla sina enheter. Noteringarna går bra att dela med andra användare.

Att göra

Med att göra-funktionen kan ni skicka ut att göra-listor till era underliggande enheter i organisationen och följa hur alla respektive enheter slutför sina uppgifter på listorna.

Bloggar

Spintrs omfattande bloggfunktion ger era användare möjlighet att starta en egen blogg var för sig eller gemensamt för att kommunicera och berätta om det dagliga arbetet. En blogg kan också vara officiell och prioriterad för ökad synlighet.

Chatt

Med chattfunktionen i Spintr kan ni oberoende klienter eller tredjepartsprodukter hålla dialogen levande individ till individ eller i chattgrupper.

Dashboardobjekt

Med appen dashboardobjekt kan ni i realtid flöda in verksamhetsdata till intranätet och visa upp nyckeltal, topplistor och hur ni ligger till mot budget. Bra om man har en nyckeltalsdriven verksamhet.

Driftinformation

Med appen driftsinformation har ni möjlighet att tydligt informera om planerade och aktuella systemunderhåll på verksamhetens alla system, för organisationen.

E-postutskick

Med appen e-postutskick kan ni automatisera och skicka ut ett summerat nyhetsbrev över aktuella nyheter på intranätet till verksamheten.

Fil- och dokumenthantering

Spintr har en kraftfull fil- och dokumenthantering med valfri mappstruktur, rättighetshantering, in- och utcheckningsfunktioner som naturligtvis är social för dialog och kunskapsutbyte kring filer och dokument.

Formulär

Appen ger er möjlighet att skapa olika typer av formulär för undersökningar, beställningar och anmälningar. Skapa formuläret och infoga det där ni önskar i nyheter eller på innehållssidor.

Frågor och svar

Med den här appen bygger ni upp en kunskapsdatabas med frågor och svar utifrån teman och ämnen. Appen är i betaversion och förfinas löpande.

Frånvaro

Spintr erbjuder sina kunder en basal frånvarofunktion för att ge användarna möjlighet att rapportera in planerad och oplanerad frånvaro till organisationen.

Födelsedagar

Med födelsedagsfunktionen illustrerar ni på intranätet och den digitala arbetsplatsen när era medarbetare fyller år. Den stimulerar interaktion och positiv uppmärksamhet.

Genvägar

Med funktionen genvägar kan ni skapa genvägar till externa eller interna system, webbplatser eller andra resurser. Det fungerar även att skapa automatiska inloggningar och göra viktiga genvägar prioriterade.

Iframes

Spintr ger också möjlighet att länka in externa system eller annat innehåll på webben med hjälp av iframes-funktionen där ni kan skapa iframes och rama in innehåll som ni sen kan länka in i strukturen.

Instagram

Med instagram-appen i Spintr kan ni länka in ett eller flera Instagramflöden till ert sociala huvudflöde på intranätets startsida. Detta är särskilt bra för employer branding-aspekten och ger ett trevligt visuellt intryck.

Intranätöversikt

Med intranätskartan får ni en smart överblick över intranätets hela innehåll. Allt är snyggt strukturerat i bokstavsordning och användaren kan snabbt navigera till önskad sida.

Kalender

I Spintr kan ni skapa en eller flera kalendrar på intranätet. Dessa kalendrar kan ha olika teman och benämningar och kan riktas till olika delar av verksamheten. Exempel kan vara utbildningskalender, marknadskalender eller varför inte en after work-kalender.

Kompetensutveckling

Med funktionen för kompetensutveckling kan man efter förhandling med medarbetare mata in önskat antal timmar kompetensutveckling man kommit överens om och sen följa upp vilka kurser man gått och vad som återstår.

Medarbetarkatalog

I medarbetarkatalogen, eller personkatalogen som vissa säger, kan du hitta dina kollegor genom smarta utsökningar utifrån kompetens, position eller namn.

Mediabank

I mediabanken lägger du upp grafiskt material, logotyper, bilder från sociala tillställningar eller annat pressmaterial. Här finns även möjlighet att styra rättigheter på olika mappar.

Mottagargrupper

Med mottagargrupper sätter du ihop grupper med användare som du kan rikta information till. Det kan vara

Notifikationssystem

Spintr meddelar sina användare om ändringar i innehåll, relevanta sociala interaktioner och redaktörer om lässtatistik.

Nyheter

En stor del av Spintr är den omfattande nyhetsfunktionen där ni kan kommunicera personaliserade och riktade nyheter i olika format med önskade publiceringstider och prioritet.

Organisationsstruktur

Illustrera din organisationsstruktur, skapa sidor för de olika enheterna och visa vem som jobbar på vilken del av organisationen.

Resursbokning

I Spintr finns möjlighet att lägga upp era resurser som konferensrum, projektorer eller poolbilar med bokningsbara tider. Ni väljer själva vad som är en bokningsbar resurs hos just er.

RSS och import av syndikerad information

Med vår funktion för RSS-import kan ni länka in extern information och externa flöden från till exempel en bevakningstjänst eller presstjänst.

Sociala flöden

Spintr är en supersocial produkt och en viktig komponent i detta är våra sociala flöden. Det är en komplex funktion som stöttar kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och socialt utbyte i organisationen. Med sociala flödena delar ni texter, bilder, länkar och filmer i organisationen. De har stora inställnings- och konfigureringsmöjligheter för att passa alla typer av organisationer.

Statistik

Statistiken är en viktig del för att kunna följa trafik och interaktioner på intranätet. Med hjälp av statistiken i Spintr kan ni anpassa intranätet och skapa efterfrågat innehåll. Ni ser bl.a populära sökord, antal besök, trafikfördelning m.m.

Sökmotor

Sökmotorn är en av våra mest uppskattade funktioner. Med en enkel sökning får ni träff på personer, filer, textsidor, nyheter m.m. Ni kan även söka på text i ett bifogat dokument såsom word eller pdf.

Sökmotorstatistik

En viktig del i att skapa ett intranät anpassat för medarbetarna är att veta vad de söker efter. I vårt statistikverktyg hittar ni de mest populära sökorden för en av er given tidsperiod. Verktyget visar även misslyckade sökningar för att ni ska veta vilket innehåll som saknas på intranätet.

Taggar

På många ställen kan du tagga upp innehåll på Spintr. Taggarna skickar då en signal till sökmotor och sammanställs till ett taggmoln som ni enkelt kan använda för att söka fram och filtrera ut information.

Textsidor och strukturerat innehåll

Textsidor, eller innehållssidor, är den del av intranätet med mest bestående information. Här kan du bygga en struktur med undersidor som du enkelt kan redigera. Funktioner såsom infoga bild, tabell, video, formulär m.m finns självklart.

Textpuffar

Med textpuffar kan ni lyfta extra viktigt innehåll på startsidan. Det kan vara allt från en länk till ett tidsrapporteringssystem eller den mest besökta sidan på intranätet. Allt för att underlätta för användarna. Dessa går självklart att rikta till olika målgrupper inom organisationen.

Wikis

Wikis är en populär funktion som används av många större organisationer. Den ger möjlighet att skapa en demokratisk kunskapsbank där organisationens medarbetare kan vidareutveckla innehållet tillsammans.

Ledningssystem

Verksamhetsprocesser

Rutinansvarig

Anpassade rutiner per verksamhetsdel

Avvikelsehantering

Förbättringshantering

Kompetensutveckling